top of page
Artboard 10.png
Koleksyon enfòmasyon:

NB4HS kolekte enfòmasyon pèsonèl tankou non, adrès, detay kontak, ak enfòmasyon demografik sèlman nan bi pou bay sèvis nou yo ak amelyore eksperyans itilizatè. Enfòmasyon sa yo ka kolekte atravè sit entènèt nou an, fòm, sondaj, oswa entèraksyon an pèsòn.

Itilizasyon done:

Enfòmasyon pèsonèl yo kolekte pa NB4HS itilize pou rezon entèn sèlman, tankou administrasyon pwogram, kominikasyon ak patisipan yo, analiz estatistik, ak rapò. Nou pa pataje, vann, oswa lwe enfòmasyon pèsonèl bay twazyèm pati san konsantman eksplisit eksepte jan lalwa egzije sa.

Sekirite Done:

NB4HS pran mezi rezonab pou asire sekirite ak konfidansyalite enfòmasyon pèsonèl yo. Nou aplike garanti pou pwoteje kont aksè san otorizasyon, chanjman, divilgasyon, oswa destriksyon done yo.

Lyen twazyèm pati:

Sit entènèt nou an ka genyen lyen ki mennen nan sitwèb oswa sèvis twazyèm pati. NB4HS pa responsab pou pratik konfidansyalite oswa kontni sit ekstèn sa yo. Nou ankouraje itilizatè yo revize règleman sou enfòmasyon prive nenpòt sit twazyèm pati yo vizite.

Mizajou politik:

NB4HS rezève dwa pou mete ajou oswa modifye règleman sou enfòmasyon prive sa a nenpòt ki lè. Nenpòt chanjman yo pral afiche sou sit entènèt nou an, epi kontinye sèvi ak sèvis nou yo konstitye akseptasyon nan politik revize a.

POLITIKAS PRIVE
bottom of page